Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0936506 giây)
Trump-style negotiation : powerful strategies and tactics for mastering every deal
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 0470045868
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24409 Năm XB: 2006
1

Truy cập nhanh danh mục