Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1093588 giây)
Trump-style negotiation : powerful strategies and tactics for mastering every deal
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 0470045868
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24409 Năm XB: 2006
The life of Herbert Hoover
Tác giả: Nash George H,
Thông tin xuất bản: New York, WW Norton
Ký hiệu phân loại: 973.91
ISBN: 0230103081
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 86682 Năm XB: 1983 File: PDF
Notes on 'Pilgrimage' Dorothy Richardson Annotated
Tác giả: Thomson George H,
Thông tin xuất bản: Greensboro, ELT Press University of North Carolina at Greensboro
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0944318126 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194748 Năm XB: 1999
A Reader's Guide to Dorothy Richardson's 'Pilgrimage'
Tác giả: Thomson George H,
Thông tin xuất bản: Greensboro NC, ELT Press
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 094431810X (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194779 Năm XB: 1996
Formosa Licensed Revolution and the Home Rule Movement, 1895-1945
Tác giả: Kerr George H,
Thông tin xuất bản: Honolulu, University Press of Hawaii
Ký hiệu phân loại: 320.95124904
ISBN: 082480323X :
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195579 Năm XB: 1974
History in the United States, 1800-1860 Its Practice and Purpose
Tác giả: Callcott George H,
Thông tin xuất bản: Baltimore, Johns Hopkins Press
Ký hiệu phân loại: 907
ISBN: 080181099X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 196199 Năm XB: 1970
Trump Strategies for Real Estate : Billionaire lessons for the small investor
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.6324
ISBN: 9780471774341
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22632 Năm XB: 2005 File: PDF
Trump strategies for real estate : billionaire lessons for the small investor
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471718351
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 69908 Năm XB: 2005 File: PDF
Schaum's outline of theory and problems of biology
Tác giả: Fried George,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0070224056
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 111259 Năm XB: 1999 File: PDF
Pragmatics
Tác giả: Yule George,
Thông tin xuất bản: , Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 401
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 99979 Năm XB: 1996 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục