Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1561968 giây)
Race and Social Equity
Tác giả: Gooden Susan T,
Thông tin xuất bản: Armonk New York : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.3720973
ISBN: 9780765637185
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 8 Assessing Racial Equity in Government
Tác giả: Gooden Susan T,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.3720973
ISBN: 9780765637185
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục