Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1250323 giây)
Digital Work in the Planetary Market
Tác giả: Graham Mark,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 331.25
ISBN: 9780262369824
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Economies at Global Margins
Tác giả: Graham Mark,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 384.3091724
ISBN: 9780262349482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anthropological Explorations in Queer Theory
Tác giả: Graham Mark,
Ký hiệu phân loại: 306.7601
ISBN: 9781138702189
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
News and Frontier Consciousness in the Late Roman Empire
Tác giả: Graham Mark W,
Ký hiệu phân loại: 937.09
ISBN: book.66756
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Facebook API developers guide [electronic resource]
Tác giả: Graham Wayne,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34577 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục