Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.140584 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Group World Bank.
The World Bank Group A to Z.
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9781464803826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111478 Năm XB: 2015 File: PDF
World Development Indicators 2016.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.91
ISBN: 1464806837
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146711 Năm XB: 2016. File: PDF
Doing business 2017 : equal opportunity for all : comparing business regulation for domestic firms in 190 economies.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 1464809488
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146713 Năm XB: 2016 File: PDF
Global Financial Development Report 2015/2016 [electronic resource] : Long-Term Finance.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781464804724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146710 Năm XB: 2015. File: PDF
Turn Down the Heat [electronic resource] : Confronting the New Climate Normal.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: [S.l.] :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 1464804370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111479 Năm XB: 2014. File: PDF
The little green data book 2016
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781464809293
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147049 Năm XB: 2016. File: PDF
Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :[World Bank Publications]
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9781464807770
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111501 Năm XB: 2016. File: PDF
Taking on inequality [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 339.2
ISBN: 9781464809583
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111506 Năm XB: 2016 File: PDF
International debt statistics. 2017.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 332.04205
ISBN: 9781464809941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147050 Năm XB: 2017. File: PDF
Long-term finance [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781464804717
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111484 Năm XB: 2015 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục