Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1092942 giây)
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Tác giả: Hồ Đức Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục