Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 260 kết quả (0.0937864 giây)
Tự học nhanh thiết kế & quản lý dự án trong project (Hướng dẫn bằng hình)
Tác giả: Minh Hoàng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8690 Năm XB: 2004
Chứng khoán nhập môn
Tác giả: Hoàng Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18502 Năm XB: 2007
Thiết kế chung cư The City Light quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 115554 Năm XB: 2017
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 486 Năm XB: 1997
Bài tập Các quá trình cơ học : Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm
Tác giả: Hoàng Minh Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21496 Năm XB: 2005
Bài tập Các quá trình cơ học : Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm
Tác giả: Hoàng Minh Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147351 Năm XB: 2019
Check your english vocabulary for business and administration : tiếng anh chuyên ngành = kiểm tra từ vựng tiếng anh kinh...
Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 73037 Năm XB: 2012
Giáo trình thực hành điện tử công suất mạch chỉnh lưu
Tác giả: Lê Hoàng Minh,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN: 9786047356461
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122809 Năm XB: 2017
Phát triển hệ thống quảng cáo thông minh trên mạng xã hội
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102191 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Tác giả: Hoàng Trung,
Thông tin xuất bản: TP HCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN: 9786047328789
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 213680 Năm XB: 2015
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục