Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0781732 giây)
Cẩm nang giao dịch chứng khoán
Tác giả: Hoàng Tú,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn hóa Thông tin
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18651 Năm XB: 2007 File: PDF
Thuật lập doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 113 Năm XB: 1997
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu.
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 32903 Năm XB: 2010
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Phương Nam đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95446 Năm XB: 2014
Khảo sát ảnh hưởng của Chitosan, Gibberellin, một số muối kim loại và dịch chiết tự nhiên lên sự tăng sinh PLB và tạo ch...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118158 Năm XB: 2016 File: PDF
Hợp đồng tín dụng trong hoạt động ngân hàng theo pháp luật Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 138808 Năm XB: 2018 File: PDF
Phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NH Thương mại Cổ phần tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.041
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 147960 Năm XB: 2017 File: PDF
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo cháy qua điện thoại di động
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221323 Năm XB: 2021 File: PDF
Thực tập địa chất cơ sở
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9786047318391
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 112699 Năm XB: 2013
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả, phải nộp tại công ty TNHH LA VIE
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113916 Năm XB: 2017 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục