Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0794748 giây)
Thu nhận bột Carotenoprotein từ phế liệu đầu tôm sú Pennaeus Monodon bằng Alcalase và Lipase kết hợp
Tác giả: Huỳnh Hoa Nhi,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120287 Năm XB: 2018
Đánh giá hiện trạng phát thải CTR CN-CTNH và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao th...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84736 Năm XB: 2013 File: PDF
Kids center cung văn hóa thiếu nhi
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69263 Năm XB: 2011 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục