Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.1406062 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Huỳnh Kim Phụng
Nghiên cứu sản xuất bột sa kê quy mô phòng thí nghiệm và ứng dụng chế biến bánh bông lan sa kê
Thông tin xuất bản: TP.HCM :hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 116963 Năm XB: 2016 File: PDF
Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.0282
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 132051 Năm XB: 2018 File: PDF
Nghiên cứu và so sánh hiệu quả của phương pháp lạnh đông - vi sóng với phương pháp xử lý Enzyme Pectinase trong tách dị...
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 119467 Năm XB: 2017 File: PDF
Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.0282
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 152275 Năm XB: 2015 File: PDF
Nghiên cứu sản xuất bánh quy bổ sung bột chuối xanh quy mô phòng thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118139 Năm XB: 2015 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113565 Năm XB: 2017
Thực hành công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119171 Năm XB: 2017 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến thịt và thủy sản
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 152206 Năm XB: 2019 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến thịt và thủy sản
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192598 Năm XB: 2021 File: PDF
Nghiên cứu sản xuất bánh cookie bổ sung bột khoai lang trắng quy mô phòng thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 116964 Năm XB: File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục