Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.062436 giây)
Công nghệ chế biến lương thực
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102672 Năm XB: 2014
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119195 Năm XB: 2017 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122345 Năm XB: 2017 File: PDF
Thực hành công nghệ thực phẩm 1
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 108909 Năm XB: 2014 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến lương thực
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111211 Năm XB: 2017 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến lương thực
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 152273 Năm XB: 2014 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến rau quả
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 152274 Năm XB: 2015 File: PDF
Nghiên cứu sản xuất gạo mầm từ gạo nương đỏ ở Tây Nguyên
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.725
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113616 Năm XB: 2017 File: PDF
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghiệm Cty Olam Việt Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 85145 Năm XB: 2013
1

Truy cập nhanh danh mục