Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0625326 giây)
Math and logic puzzles for PC enthusiasts
Tác giả: Clessa J J,
Thông tin xuất bản: Mineola NY, Dover Publications
Ký hiệu phân loại: 793.7
ISBN: 0486291928
ID: 66854 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Concepts of mathematical modeling
Tác giả: Meyer Walter J,
Thông tin xuất bản: Mineola NY, Dover Publications
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0486435156
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30023 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục