Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1495273 giây)
Software Abstractions : Logic, Language, and Analysis (OIP)
Tác giả: Jackson D,
Thông tin xuất bản: kđ, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0262101149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16935 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Structural packaging : design your own boxes and 3-D forms
Tác giả: Jackson Paul,
Thông tin xuất bản: London, Laurence King Publishing
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1856697533
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158028 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
The Routledge History of Disease
Tác giả: Jackson Mark,
Thông tin xuất bản: , Taylor Francis
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9781315543420
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 201054 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục