Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0781222 giây)
Abbreviaturae vocabulorum usitatae in scripturis praecipue Latinis medii aevi, tum etiam Slavicis et Germanicis Nachdruc...
Thông tin xuất bản: Frankfurt aM, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
Ký hiệu phân loại: 491.8
ISBN: 9783954794904
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194008 Năm XB: 1988
Forensic neuropathology
Tác giả: Leestma Jan E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, CRC Press
Ký hiệu phân loại: 2008 M-925
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132309 Năm XB: 2009 File: PDF
The juggler of Notre Dame and the medievalising of modernity. [electronic resource]. Volume 1, The Middle Ages
Tác giả: Ziolkowski Jan M,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Open Book Publishers
Ký hiệu phân loại: 841.109
ISBN: 9781783744336 (Paperback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160599 Năm XB: 2018
A Nation on the Line Call Centers as Postcolonial Predicaments in the Philippines
Tác giả: Padios Jan M,
Thông tin xuất bản: London, Duke University Press
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780822370475 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195877 Năm XB: 2018
Biotherapeutic approaches to asthma
Tác giả: Agosti Jan M,
Thông tin xuất bản: New York, Dekker
Ký hiệu phân loại: 616.23806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132277 Năm XB: 2002 File: PDF
Abbreviaturae vocabulorum usitatae in scripturis praecipue Latinis medii aevi, tum etiam Slavicis et Germanicis
Thông tin xuất bản: Bern, Peter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783876903057
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 186110 Năm XB: 1988
A Nation on the Line : Call Centers as Postcolonial Predicaments in the Philippines
Tác giả: Padios Jan M,
Thông tin xuất bản: Durham NC, Duke University Press
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780822371984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 219975 Năm XB: 2018
Nederland multicultureel en pluriform? : Een aantal conceptuele studies
Tác giả: Lucassen Jan,
Thông tin xuất bản: , Aksant Academic Publishers
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_353788
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 173047 Năm XB: 2002
Breaking Down the State: Protestors Engaged
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Amsterdam University Press
Ký hiệu phân loại: 303.484
ISBN: 9789089647597
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 180324 Năm XB: 2015
1

Truy cập nhanh danh mục