Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.062421 giây)
YOUMARES 8 - Oceans Across Boundaries: Learning from each other : Proceedings of the 2017 conference for YOUng MARine RE...
Tác giả: Jungblut Simon,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 551.46
ISBN: 9783319932842
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
YOUMARES 9 - The Oceans: Our Research, Our Future : Proceedings of the 2018 conference for YOUng MArine RESearcher in Ol...
Tác giả: Jungblut Simon,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030203894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục