Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0780261 giây)
Management, Marketing and Promotion of Library Services Based on Statistics, Analyses and Evaluation
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783598440229
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục