Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.1407085 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Kotler Philip
Marketing căn bản
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12756 Năm XB: 2005 File: PDF
Ten Deadly Marketing Sins : Signs and solutions
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Canada :John Wiley and Sons Inc.
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0471650226
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 15807 Năm XB: 2004
Marketing Management : Millenium Edition
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Pearson Custom Publishing.
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0536630992
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 73443 Năm XB: 2002 File: PDF
Quản trị Marketing
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10048 Năm XB: 2003 File: PDF
Marketing Insights from A to Z : 80 Concepts Every Manager Needs to Know
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0471268674
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 16871 Năm XB: 2003 File: PDF
Marketing insights from A to Z [electronic resource] : 80 concepts every manager needs to know
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :J. Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 65035 Năm XB: 2003 File: PDF
Marketing management
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9780130336293
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 143329 Năm XB: 2003
Principles of marketing
Thông tin xuất bản: Boston :Pearson Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0132167123
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 73453 Năm XB: 2012 File: PDF
Principles of marketing
Thông tin xuất bản: Hoboken :Pearson Higher Education
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781292220178
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 123457 Năm XB: 2018. File: PDF
Principles of marketing
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, NSW :Pearson Education Australia
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781442500419
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 144548 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục