Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0781778 giây)
Quá trình truyền nhiệt - cơ sở lý thuyết và thiết bị
Tác giả: Lê Đức Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây dựng
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138971 Năm XB: 2015
Chung cư cao tầng P11, Q5
Tác giả: Lê Đức Trung,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120261 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Điều khiển và giám sát hệ lò nhiệt bằng CARD NI LABVIEW
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118892 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung
Tác giả: Lê Đức Ngoan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Nông nghiệp
Ký hiệu phân loại: 636.2085
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140747 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố áp lực công việc ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại bưu điện trung tâm Thủ Đức
Tác giả: Lê Thị Thoan,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99693 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hoàn chỉnh mô hình công nghệ xử lý nước cấp cho các nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO
Tác giả: Lê Anh Phi,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 63660 Năm XB: 2011
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải KCN An Tây công suất 18000m3/ngày đêm
Tác giả: Lê Đình Thực,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 63741 Năm XB: 2011
1

Truy cập nhanh danh mục