Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.04689 giây)
Mạng nơron nhân tạo : Giáo trình
Tác giả: Lê MinhTrung,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 959 Năm XB: 1999
1

Truy cập nhanh danh mục