Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1668 kết quả (0.0781377 giây)
Exploring the Ocean
Tác giả: Liebenson M M,
Thông tin xuất bản: USA, World Book
Ký hiệu phân loại: 368.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1504 Năm XB: 1996
The formation of the solar system : theories old and new
Tác giả: Woolfson M M,
Thông tin xuất bản: London Hackensack NJ, Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co
Ký hiệu phân loại: 523.2
ISBN: 1860948243
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25708 Năm XB: 2007 File: PDF
The origin and evolution of the solar system
Tác giả: Woolfson M M,
Thông tin xuất bản: Bristol, Institute of Physics
Ký hiệu phân loại: 523.2
ISBN: 075030457X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26261 Năm XB: 2000 File: PDF
Time, space, stars & man [electronic resource] : the story of the big bang
Tác giả: Woolfson M M,
Thông tin xuất bản: London Hackensack NJ, Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub
Ký hiệu phân loại: 523.18
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30695 Năm XB: 2008 File: PDF
The origin and evolution of the solar system [electronic resource]
Tác giả: Woolfson M M,
Thông tin xuất bản: Bristol Philadelphia, Institute of Physics Pub
Ký hiệu phân loại: 523.2
ISBN: 9780750304573
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37465 Năm XB: 2000 File: PDF
The gambit
Tác giả: IUdovich M M,
Thông tin xuất bản: Moscow Chicago Ill, Planeta Publishers Imported by Imported Publications
Ký hiệu phân loại: 794.122
ISBN: 5852502200
ID: 49771 Năm XB: 1989 File: PDF
Tiếng Nga. Năm thứ 1 : Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học khối tự nhiên và kỹ thuật CHXHCN Việt Nam
Tác giả: Nakhabina M M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội Maxcơva, Đại học và trung học chuyên nghiệp Tiếng Nga
Ký hiệu phân loại: 491.7
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 91581 Năm XB: 1986 File: PDF
Window functions and their applications in signal processing
Tác giả: Prabhu K M M,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Florida, CRC PressTaylor Francis
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 9781466515833
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97567 Năm XB: 2014 File: PDF
Kỹ thuật nuôi đà điểu = : Ostrich production systems
Tác giả: Shanawany M M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 636.694
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140398 Năm XB: 2002 File: PDF
Tundra-taiga biology : human, plant, and animal survival in the Arctic
Tác giả: Crawford R M M,
Thông tin xuất bản: Oxford United Kingdom New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780199559404
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 152802 Năm XB: 2015 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục