Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.078123 giây)
the Citizen's Voice: Twentieth-Century Politics and Literature
Tác giả: Michael Keren,
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.93358
ISBN: 9781552386699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
the Citizen's Voice : Twentieth-Century Politics and Literature
Tác giả: Keren Michael,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.93358
ISBN: 9781552386699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Speaking Power to Truth: Digital Discourse and the Public Intellectual
Thông tin xuất bản: : Athabasca University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 305.552
ISBN: 9781771990332
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục