Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 109 kết quả (0.0625067 giây)
Tourism
Tác giả: McBurney Neil,
Thông tin xuất bản: NY, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.64
ISBN: 0131863703
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 41 Năm XB: 1996
Special edition using crystal reports
Tác giả: FitzGerald Neil,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Que
Ký hiệu phân loại: 651.780285
ISBN: 0789731134
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8151 Năm XB: 2004 File: CHM
Extreme .Net : introducing extreme programming techniques to .Net developers
Tác giả: Roodyn Neil,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0321303636
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8826 Năm XB: 2004 File: CHM
Professional Linux Programming
Tác giả: Matthew Neil,
Thông tin xuất bản: USA, Apress
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1861003013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15674 Năm XB: 2006 File: PDF
Web server programming
Tác giả: Gray Neil,
Thông tin xuất bản: England, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0470850973
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16293 Năm XB: 2003 File: PDF
Handbook of Electrical Design Details
Tác giả: Sclater Neil,
Thông tin xuất bản: kđ, McGrawHill Professional
Ký hiệu phân loại: 621.31924
ISBN: 0071377514
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 17057 Năm XB: 2003 File: PDF
Linux Smart Homes for Dummies
Tác giả: Cherry Neil,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 696
ISBN: 0764598236
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17237 Năm XB: 2006 File: PDF
Biology
Tác giả: Campbell Neil A,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif London, Pearson Benjamin Cummings
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0321269845
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28522 Năm XB: 2005 File: PDF
The game : penetrating the secret society of pickup artists
Tác giả: Strauss Neil,
Thông tin xuất bản: New York NY, ReganBooks
Ký hiệu phân loại: 973.7447092
ISBN: 0060554738
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 28768 Năm XB: 2005 File: PDF
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery. Volume 2 / Neil Schlager, Josh Lauer A s s o c i a t e (editor)
Tác giả: Schlager Neil,
Thông tin xuất bản: , Gale
Ký hiệu phân loại: 509
ISBN: 9780787639341
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29694 Năm XB: 2001 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục