Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0780772 giây)
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1999 Năm XB: 2002
Kỹ thuật ghép nối máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8971 Năm XB: 2005
Lập trình ghép nối máy tính trong windows
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 005.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8976 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8981 Năm XB: 2004
Kỹ thuật ghép nối máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 72245 Năm XB: 2001
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 41832 Năm XB: 2009
1

Truy cập nhanh danh mục