Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 905 kết quả (0.0781428 giây)
Nhập môn cơ sở dữ liệu : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn An Tế,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 724 Năm XB: 1996
Kinh tế phát triển
Thông tin xuất bản: TPHCM, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 75490 Năm XB: 2013
Kinh tế vĩ mô : bài giảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19482 Năm XB: 2007
Lịch sử kinh tế : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ký hiệu phân loại: 330.09
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19171 Năm XB: 2008
Kinh tế học đại cương
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 330.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18656 Năm XB: 2007
Lập báo kinh tế kỹ thuật công trình nhà điều hành điện lực Tánh Linh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114420 Năm XB: 2017
Chuyển giao rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước Viên 1980
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133080 Năm XB: 2018
Pháp luật về hủy hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 138815 Năm XB: 2018 File: PDF
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở công an phường Linh Chiểu
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114422 Năm XB: 2017
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 115625 Năm XB: 2017
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục