Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.1249981 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Nguyễn Kiều My
Nghiên cứu quy trình tách chiết và tính chất của anthocyanin từ gạo đen hữu cơ
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118137 Năm XB: 2016 File: PDF
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành chứng khoán đang niêm yết trên thị trường chứn...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110354 Năm XB: 2016 File: PDF
Văn học Anh - Mỹ
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148534 Năm XB: 2021 File: PDF
Nghiên cứu xây dựng iso 14001:2015 cho công ty cổ phần điện tử Bình Hòa
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117789 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa bột năng suất 10 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122531 Năm XB: 2016
Kiều hối : Dòng tiền bổ sung phát triển kinh tế Việt Nam
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 55385 Năm XB:
Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu mặt hàng vali, túi xách của công ty PungKook Sai Gon II vào thị trường Mỹ và c...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72618 Năm XB: 2012 File: PDF
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SX TM DV Kiều An
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110289 Năm XB: 2016 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục