Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.0781127 giây)
Thực hành công nghệ thực phẩm 2
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102701 Năm XB: 2015 File: PDF
Phát triển sản phẩm thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.00685
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122347 Năm XB: 2018 File: PDF
Phát triển sản phẩm thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.00685
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 103842 Năm XB: 2014 File: PDF
Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.0282
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 132051 Năm XB: 2018 File: PDF
Thực hành công nghệ đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.0282
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 152275 Năm XB: 2015 File: PDF
Thực hành công nghệ thực phẩm 3
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102689 Năm XB: 2015 File: PDF
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113565 Năm XB: 2017
Công nghệ thực phẩm đại cương
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113605 Năm XB: 2015 File: PDF
Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ gluten lúa mì để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113625 Năm XB: 2017 File: DOCX
Thực hành công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119171 Năm XB: 2017 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục