Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.0937657 giây)
Internetworking với TCP/IP : T.1 : P.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2152 Năm XB: 2001
Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 005.12
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1256 Năm XB: 1999
Internetworking với TCP/IP : T.2
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10309 Năm XB: 2002
Nội thất nhà trẻ “Wonderland"
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69721 Năm XB: 2011 File: PDF
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101411 Năm XB: 2015 File: PDF
Thiết kế, chế tạo máy phân loại trái xoài
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221268 Năm XB: 2021 File: PDF
Thủy văn môi trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18884 Năm XB: 2007 File: PDF
Máy tính cấu trúc và lập trình : T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10311 Năm XB: 2004
Nghiên cứu, thiết kế, thi công mô hình Smart Factory
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 670.427
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221351 Năm XB: 2021 File: PDF
Tăng cường khả năng thông minh cho robot trong thăm dò, chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48714 Năm XB: 2005 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục