Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.0312485 giây)
Internetworking với TCP/IP . Tập 1 - các nguyên lý, giao thức, kiến trúc. Phần 1- internet backbone, các kỹ thuật mạng :...
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.65
 
Giáo trình xử lý ảnh y sinh : Ngành Kỹ thuật y sinh
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
Thủy văn môi trường
Tác giả: Nguyễn Khắc Cường
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 333.91
 
Nội thất nhà trẻ “Wonderland"
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.12
 
Internetworking với TCP/IP . T.2
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường
TpHCM: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.65
 
Nâng cao chất lượng sữa chua bằng phương pháp vi gói vi khuẩn LACTIC
Tác giả: Đỗ Quốc Cường
TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thí nghiệm công nghệ sinh học. T.1, Thí Nghiệm hóa sinh học
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 660.6
 
Giáo trình giải tích 1 / Nguyễn Đình Huy ...[Và những người khác].
Tác giả: Nguyễn Đình Huy
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 515
 
Sách tham khảo Thuế - thực hành và khai báo
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 336.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục