Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0937616 giây)
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95314 Năm XB: 2014
Thủ tục thành lập và đăng kí doanh nghiệp. Lý luận và thực tiễn
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133033 Năm XB: 2019 Định dạng: PDF
Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109573 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Tìm hiểu về công nghệ sản xuất kẹo cao su ( Chewing gum).
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84960 Năm XB: 2010
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh: trường hợp ngành thời trang tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221445 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
Quản trị kênh phân phối cà phê của công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 74871 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng môi trường Thảo Cầm Viên Sài Gòn và đề xuất biện pháp xử lý
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98066 Năm XB: 2014
Phân tích thực trạng tín dụng cá nhân tại NH TMCP Quốc tế VN - phòng GD Quang Trung
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72576 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Xu hướng phát âm tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Hutech
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 123359 Năm XB: 2018
Nghiên cứu sản xuất và đánh giá hiệu quả trừ bọ phấn trắng (bemisia tabaci) và rầy xanh (amrasca devastans) của nấm paec...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124466 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục