Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.125005 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Nguyễn Tấn Phước
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 934 Năm XB: 1998
Mạch điện tử. T.1
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1242 Năm XB: 1999
Mạch điện tử - T.2
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1243 Năm XB: 2000
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Giáo trình Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1241 Năm XB: 2000
Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10384 Năm XB: 2000
Mạch tương tự
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10378 Năm XB: 2003
Cảm biến đo lường và điều khiển
Thông tin xuất bản: [kđ] :Hồng Đức
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19253 Năm XB: 2007
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10385 Năm XB: 2003
Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp & tiểu luận báo cáo thực tập : Dành cho sinh viên các ngành kinh tế thương mại...
Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 808.066378
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 114034 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục