Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0625115 giây)
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động của quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH T...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82118 Năm XB: 2013 File: PDF
Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước thải chế biến cà phê Công ty Minh An với công suất 200m3/ngày đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 63675 Năm XB: 2011
Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường tỉnh Hòa Bình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn hóa dân tộc
Ký hiệu phân loại: 306.8509597
ISBN: 9786047027682
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 221681 Năm XB: 2020
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 s...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116862 Năm XB: 2017 File: PDF
Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất hạt điều tẩm trà xanh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117201 Năm XB: 2017 File: PDF
Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến chính sách cổ tức các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110563 Năm XB: 2016 File: PDF
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Sư Phạm
Ký hiệu phân loại: 155.4
ISBN: 9786045446768
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 147650 Năm XB: 2019
1

Truy cập nhanh danh mục