Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.0781414 giây)
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41372 Năm XB: 2010
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45734 Năm XB: 2005 File: PDF
Tính toán thủy văn
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 551.48
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46256 Năm XB: 2003 File: PDF
Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 551.48
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45770 Năm XB: 2003 File: PDF
Giáo trình thuế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92470 Năm XB: 2014 File: PDF
ADSL - ứng dụng điều chế DMT trong ADSL
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 13493 Năm XB: 2006
Cơ sở vật lý hạt nhân
Tác giả: Nguyễn An Sơn,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 9786047344741
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 118784 Năm XB: 2016
Đảo Lý Sơn xưa và nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049521577
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 118176 Năm XB: 2017
Thiết kế mạng lưới cấp - thoát nước cho KDC 4+5 quốc lộ 14 - TP. Buôn Mê Thuột- Đắc Lắc
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84793 Năm XB: 2013 File: PDF
Nghiên cứu mô hình tái sử dụng chất thải sau quá trình nuôi tôm công nghiệp trại trà vinh làm phân vi sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 631.875
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 131853 Năm XB: 2019
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục