Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0937506 giây)
40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật bản thành quả và triển vọng : kỷ yếu hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 327.597052
ISBN: 9786045811702
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 98127 Năm XB: 2014
Quản lý chất lượng thực phẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113537 Năm XB: 2014 File: PDF
Quản lý chất lượng thực phẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122441 Năm XB: 2018 File: PDF
Nhật Bản những bài học từ lịch sử
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông tin và Truyền thông
Ký hiệu phân loại: 952
ISBN: 9786048034481
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 151994 Năm XB: 2018
Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 658.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19395 Năm XB: 2007 File: PDF
Điều khiển robot công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18537 Năm XB: 2007 File: PDF
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99691 Năm XB: 2014
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Đồng Nai
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116768 Năm XB: 2017 File: PDF
Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Phước đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116805 Năm XB: 2017 File: PDF
Nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ thanh long bằng phương pháp vi sóng
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.25
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117227 Năm XB: 2017 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục