Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 154 kết quả (0.0781242 giây)
Hồi ký Nguyễn Hiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn hóa Thông tin
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 8935077149760
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 109036 Năm XB: 2014
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn hóa thông tin
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12771 Năm XB: 2006
Nghệ thuật nói trước công chúng
Thông tin xuất bản: TpHCM, Văn hóa văn nghệ
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9786046833574
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 116554 Năm XB: 2017
Nhập môn xã hội học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 151 Năm XB: 1998
Đạo đức và lãnh đạo : Đề cương bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 217 Năm XB: 1998
Thương lượng học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 177.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 299 Năm XB: 1999
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 443 Năm XB: 1997
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1363 Năm XB: 2001
Điện toán đám mây
Tác giả: Nguyễn Lê Văn,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.6782
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148524 Năm XB: 2021 File: PDF
Khoán định - Hương ước và nếp sống văn hóa làng xứ Huế thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX
Tác giả: Lê Nguyễn Lưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thời đại
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049163333
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52673 Năm XB: 2011
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục