Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 58 kết quả (0.1405611 giây)
Giải thuật : Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT "Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 45798 Định dạng: RAR
Tổng đài điện tử
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4541 Định dạng: PDF
Giáo trình môn Nấm học
Tác giả: Nguyễn Văn Bá,
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2005
Ký hiệu phân loại: 579.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46023 Định dạng: PDF
Giáo trình chăn nuôi thỏ
Tác giả: Nguyễn Văn Thu,
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2009
Ký hiệu phân loại: 636.9322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45654 Định dạng: PDF
Côn trùng nông nghiệp. phần B- Côn trùng gây hại cây trồng chính ở đồng bàng sông Cửu Long
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2003
Ký hiệu phân loại: 632.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45697 Định dạng: PDF
Ngư loại II (Giáp xác & Nguyễn Thể)
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2009
Ký hiệu phân loại: 639.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46035 Định dạng: PDF
Quản trị sản xuất : Lý thuyết và Bài tập
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46107 Định dạng: PDF
Ngôn ngữ lập trình : Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 46034 Định dạng: PDF
Giáo trình văn hóa Trung Hoa
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 97860452395
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Writing I (Dành cho sinh viên tại chức Anh Văn)
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46316 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục