Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0780613 giây)
Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140219 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Nước thải và công nghệ xử lý nước thải
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140241 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghịêp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12593 Năm XB: 2004
Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140217 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140220 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142751 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Câu lạc bộ game need for speed
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69317 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Từ điển cụm từ Việt -Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 413.21
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 12500 Năm XB: 2006
Máy điện thoại ấn phím : Nguyên lý, cấu tạo và phương pháp sửa chữa
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 3022 Năm XB: 2002
Thanh chắn kiểm soát an ninh tự động
Tác giả: Nguyễn Xuân An,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124485 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục