Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1093808 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Nora Dudwick
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Năm XB: 2003 File: PDF
From farm to firm : rural-urban transition in developing countries
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 307.2/4091724
ISBN: 0821386239
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 145921 Năm XB: 2011 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục