Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.093691 giây)
El Caribe holandés : El colonialismo y sus legados transatlánticos
Tác giả: Oostindie Gert,
Thông tin xuất bản: La Habana : Editorial José Marti , 2014
Ký hiệu phân loại: 325.3
ISBN: 9789590905902
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Postcolonial Netherlands : Sixty-five Years of Forgetting, Commemorating, Silencing
Tác giả: Oostindie Gert,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 940.5
ISBN: 9789089643537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Decolonising the Caribbean : Dutch Policies in a Comparative Perspective
Tác giả: Oostindie Gert,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789053566541
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gedeeld Koninkrijk : De ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties
Tác giả: Oostindie Gert,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_425210
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục