Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1875046 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Osborne Martin J.
A course in game theory
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press
Ký hiệu phân loại: 658.40353
ISBN: 0262150417
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 28099 Năm XB: 1994 File: PDF
Bargaining and markets
Thông tin xuất bản: Academic Press : :San Diego
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0125286317
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45414 Năm XB: 1990 File: PDF
Bargaining and markets
Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0125286317
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 156988 Năm XB: 1990 File: PDF
Models in microeconomic theory [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Cambridge :Open Book Publishers
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9781783748921 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160485 Năm XB: 2020
1

Truy cập nhanh danh mục