Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1093813 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Padios Jan M.
A Nation on the Line Call Centers as Postcolonial Predicaments in the Philippines
Tác giả: Jan M, Padios,
Thông tin xuất bản: London :Duke University Press
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780822370475 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195877 Năm XB: 2018
1

Truy cập nhanh danh mục