Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (2.7500204 giây)
Artificial intelligence and software engineering : understanding the promise of the future
Tác giả: Partridge D,
Thông tin xuất bản: Chicago New York, Glenlake Pub Co AMACOM American Management Association
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0814404413
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30085 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
The Geography of American Poverty Is There a Need for Place-Based Policies?
Tác giả: Partridge Mark D,
Thông tin xuất bản: Kalamazoo Mich, WE Upjohn Institute for Employment Research
Ký hiệu phân loại: 339.460973
ISBN: 0880994487
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194824 Năm XB: 2006
The Geography of American Poverty : Is There a Need for Place-Based Policies?
Tác giả: Partridge Mark D,
Thông tin xuất bản: Kalamazoo Mich, WE Upjohn Institute for Employment Research
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0880992867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 243077 Năm XB: 2006
1

Truy cập nhanh danh mục