Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.078401 giây)
Accounting for managers : interpreting accounting information for decision-making
Tác giả: Collier Paul M,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0470845023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45422 Năm XB: 2003 File: PDF
Accounting for managers : interpreting accounting information for decision-making
Tác giả: Collier Paul M,
Thông tin xuất bản: West Sussex England Hoboken NJ, J Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470845023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106093 Năm XB: 2003 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục