Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0781045 giây)
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: Atkins Peter,
Thông tin xuất bản: New York NY, W H Freeman
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 9781429231145
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95021 Năm XB: 2011 File: PDF
On Methuselah's trail : living fossils and the great extinctions
Thông tin xuất bản: New York, W H Freeman
Ký hiệu phân loại: 591.38
ISBN: 0716722038
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47630 Năm XB: 1992 File: PDF
Small scale irrigation : a manual of low-cost water technology
Tác giả: Stern Peter H,
Thông tin xuất bản: London Bet Dagan Israel, Intermediate Technology Publications International Irrigation Information Center
Ký hiệu phân loại: 631.7
ISBN: 0903031647
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47975 Năm XB: 1979 File: PDF
Getting an information security job for dummies
Tác giả: Gregory Peter H,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey, John Wiley and Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 005.8023
ISBN: 1119002818
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103499 Năm XB: 2015 File: PDF
Absolutism in central Europe
Tác giả: Wilson Peter H,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 320.943
ISBN: 0415150434
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108067 Năm XB: 2000 File: PDF
Design for care : innovating healthcare experience
Tác giả: Jones Peter H,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY, Rosenfeld Media
Ký hiệu phân loại: W 84.1 J71d 2013
ISBN: 1933820233
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156680 Năm XB: 2013 File: PDF
Thinking on the Web : Berners-Lee, Godel and Turing
Tác giả: Alesso H Peter,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0471768146
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16834 Năm XB: 2006 File: PDF
Connections : Patterns of Discovery
Tác giả: Alesso H Peter,
Thông tin xuất bản: New Jersey, WileyInterscience
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780470118818
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22444 Năm XB: 2008
Biology
Tác giả: Raven Peter H,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0071122613 (ISE)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69502 Năm XB: 2002
Khởi nghiệp táo bạo : Nghĩ lớn, làm lớn và thay đổi thế giới = : Bold: how to go big, create wealth and impact the world...
Tác giả: Diamandis Peter H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 338.04092
ISBN: 9786046530947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 118831 Năm XB: 2017
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục