Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.156269 giây)
Building a Peace Economy? : Liberal peacebuilding and the development-security industry
Tác giả: Peterson Jenny H,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 9781526129376
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Building a Peace Economy?
Tác giả: Peterson Jenny H,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 9780719087301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục