Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 60 kết quả (0.1249781 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Phạm An Hòa
Chè : món ngọt dân gian cổ truyền
Tác giả: Phạm Hòa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Dân trí
Ký hiệu phân loại: 394.1209597
ISBN: 9786049172762
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 46338 Năm XB: 2010
Kinh nghiệm của Hàn Quốc về quản lý vôn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 54465 Năm XB:
Kỹ thuật khai thác nước ngầm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.114
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10411 Năm XB: 2005
Cầu dây văng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5482 Năm XB: 2000
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3121
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 9506 Năm XB: 2005
Thuê quản lý kèm nhượng quyền kinh doanh trong kinh doanh khách sạn
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 56939 Năm XB:
Lựa chọn dạng kết cấu mặt đường cho khu công nghiệp Selection of pavement structure for industrial zones
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 59773 Năm XB:
Nội thất cafe Paisley
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69715 Năm XB: 2010 File: PDF
Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 93546 Năm XB: 2014
Hình học họa hình và cad
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94921 Năm XB: 2014 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục