Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0468612 giây)
Nghệ thuật lãnh đạo thực tế trong quản trị
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18499 Năm XB: 2007
Mạng máy tính - Cốt tủy về mạng
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2132 Năm XB: 2001
Nâng caohoàn thiện hoạt động của bộ phận Front office- khách sạn Sheraton Sai Gon
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 52383 Năm XB: 2011
Hoàn Thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 368.4
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109662 Năm XB: 2016 File: PDF
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su Đồng Phú
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116778 Năm XB: 2017 File: PDF
Công tác trắc địa trong giám sát thi công xây dựng công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây dựng
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 78993 Năm XB: 2011
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113912 Năm XB: 2017 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục