Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0936915 giây)
Cơ sở lý thuyết hóa đại cương : phần cấu tạo chất
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 100315 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Điều khiển phi tuyến hệ thống Ball Plate
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98026 Năm XB: 2014
Hoàn Thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 368.4
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109662 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức / GVHD
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 44450 Năm XB: 2010
Giám sát điện năng sử dụng và điều khiển thiết bị tránh quá tải
Tác giả: Phạm Thái Sơn,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221248 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
Thiết kế chung cư Ngọc Lan
Tác giả: Phạm Văn Luân,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 116932 Năm XB: 2017
Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường dự án xây dựng khu trung tâm thương mại - dịch vụ - siêu thị...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84782 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng xả thải và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động làng nghề sản xuất bột kết hợp chăn nuôi heo ...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117811 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục