Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937117 giây)
Nâng cao và hoàn thiện hoạt động của bộ phận Front office- khách sạn Sheraton Sai Gon
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 52383 Năm XB: 2011
Hướng dẫn sử dụng PSpice
Tác giả: Phạm Quang Huy,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2131 Năm XB: 2001
1

Truy cập nhanh danh mục