Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0937566 giây)
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su Đồng Phú
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116778 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Mạng máy tính - Cốt tủy về mạng
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2132 Năm XB: 2001
81 mẫu hợp đồngvăn bản quản lý
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 346.0438
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 438 Năm XB: 1997
Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC ở các tỉnh đồng bằng
Tác giả: Phạm Văn Trang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Nông Nghiệp
Ký hiệu phân loại: 597
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 1392 Năm XB: 2001
Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến
Tác giả: Phạm Công Vũ,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 96464 Năm XB: 2013
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính trị quốc gia sự thật
Ký hiệu phân loại: 327.73051
ISBN: 9786045755068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146951 Năm XB: 2020
Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất các giải pháp công nghệ cải tiến / hạm Hữu Lộc; Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120767 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Đồng Tâm đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75380 Năm XB: 2013
Các yếu tố tác động đến sự trung thành của khách hàng Agribank khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75379 Năm XB: 2013
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72414 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục