Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0946854 giây)
Pháp luật du lịch
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam. Tập 1, Trước cách mạng tháng tám 1945 (1858 - 1945)
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp
Ký hiệu phân loại: 079.597
ISBN: 9786045859568
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 116161 Năm XB: 2017
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động
Tác giả: Phan Hải Đăng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.22
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124517 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước : sách tham khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 338.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1649 Năm XB: 2000
1

Truy cập nhanh danh mục