Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1091744 giây)
MMS : Technologies, Usage and Business Models
Tác giả: Ralph D,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470861169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17050 Năm XB: 2003 Định dạng: ISO
MMS : Technologies, Usage and Business Models
Tác giả: Ralph D,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470861169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17050 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Dispersing powders in liquids
Tác giả: Nelson Ralph D,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA, Elsevier Distributors for the US and Canada Elsevier Science Pub Co
Ký hiệu phân loại: 660.2
ISBN: 0444430040
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107563 Năm XB: 1988 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục